TS Nymburk,                         základní provedení
  Florist CIMA Mar. Lázně       provedení na kontejneru 
  AGS Slavkov,                        provedení na kontejneru
   
  SEBOREF s.r.o.
  Váš výrobek prosévačka substrátu, byl v našem provozu využit k prosévání drcených střepů. V současnosti máme k dispozici zkušenosti cca 5 měsíců provozu během kterého se neprojevila ani jediná porucha. Stroj zatím plní veškerá naše očekávávání.

Děkujeme za vynikající spolupráci.

Ing. Stanislav Knotek
jednatel SEBOREF s.r.o.